Nijkerk als onderdeel van de Nederlandse economie

Nederland wordt beschouwd als een welvarend land met een open economie. Met name de focus op internationale handel is kenmerkend voor Nederland. Dat Rotterdam fungeert als een van de belangrijkste Europese transportaders draagt hier zeker aan bij. Met een relatief lage inflatie en stabiele verhoudingen wordt de Nederlandse economiesector getypeerd door een gezond financieel beleid. De grootste industriële activiteiten vinden plaats in de chemie, de olieraffinage, de voedselbranche en de productie van elektronische apparatuur.

Positie Nederlandse economie in de wereld en Europa

Hoewel slechts 4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking actief is in de land- en tuinbouwsector, vindt er een enorme productie plaats ten behoeve van uitvoer en de voedselverwerkingsindustrie. Na Amerika is Nederland wereldwijd het tweede grootste uitvoerland van landbouw- en tuinbouwproducten.

Nederland schommelt tussen de 15e en 20e economie van de wereld. Ooit had Nederland steevast de 10e positie, maar door de opkomst van landen als Zuid-Korea en Mexico is deze positie verlaagd. Binnen Europa was Nederland een van de eerste landen die de invoering van de Euro als wettelijk betaalmiddel ratificeerde. De Amerikaanse dollar is sinds 2011 het wettelijk betaalmiddel in de bijzondere Nederlandse gemeentes Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Overzicht Nederlandse economie

De cijfers van de Nederlandse economie in een overzicht:

 • Munteenheid: Euro
 • Handelsorganisaties: WTO, EU, OESO
 • Belangrijkste handelspartners: Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Amerika
 • BBP (in 2014): $ 798,2 miljard
 • BBP per sector: landbouw 1,6 %, industrie 18,8 %, diensten 79,6%
 • BNP (in 2014): $ 880,4 miljard
 • Inflatiepercentage: 1,6 procent
 • Beroepsbevolking: 8,993 miljoen mensen
 • Werkloosheidspercentage: 5,1 procent

De energiesector

De Koninklijke Shell is voor 60 procent van Nederlandse origine en een van de belangrijkste energiemaatschappijen van de wereld. Met hoofdkantoor in Den Haag is de Koninklijke Shell voortgevloeid uit de  oliewinningsactiviteiten in Nederlands-Indië.

In de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bevindt zich slechts een beperkte hoeveelheid aardgas. Nederland vaart economisch gezien vooral wel bij de hoeveelheid aardgas in de bodem in de omgeving van het Groningse Slochteren. Na de ontdekking in 1959 geldt Nederland door dit aardgasveld inmiddels als tweede grootste producent in de Europese Unie. Nederland beschikt in totaal over ongeveer 0,9 procent van de totale wereldvoorraad aardgas.

Als gevolg van de langdurige aardgaswinningen in Groningen krijgt de lokale bevolking steeds vaker te maken met aardbevingen. Dit leidt tot grote frustratie en vooral veel angst. Woningen kelderen in waarde door het ontstaan van grote scheuren en in sommige gevallen instortingsgevaar. De bevolking vraagt logischerwijs om drastische maatregelen in het terugbrengen van de hoeveelheid gaswinning. Vandaag de dag is de aardgaswinning in Groningen dan ook een van de grootste economische zorgen voor de landelijke overheid.

Door de hoeveelheid aardgasreserves in Nederlandse bodem is er namelijk nooit veel aandacht geschonken aan het energiebeleid rondom kernenergie. De kernenergiecentrale van Dodewaard werd na 30 jaar in 1997 gesloten. De kernenergiecentrale van Borssele is sinds 2009 de enige functionerende centrale van het land. De overheid heeft besloten de sluitingsbeslissing in 2033 te nemen. Qua alternatieve energiebronnen zoals biomassa, de zon en de wind, speelt Nederland een kleine rol. Slechts 5 procent van de totale energieproductie komt hiermee tot stand.

Landbouwimago van Nederland in de wereld

Door typische Nederlandse producten zoals tulpen en kaas, is een deel van de wereld in de veronderstelling dat de Nederlandse economie vooral op landbouw draait. Niets is minder waar. Maar 2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is actief in deze sector. Daarentegen zijn Nederlandse bedrijven in bloembollen, veredelde zaden en bloemen wereldwijd wel sterk aanwezig.

Veeteelt

Binnen de Nederlandse veeteeltsector wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen vier verschillende subgroepen:

  • Varkensfokkerijen;
  • Zuivelproductielocaties;
  • Veehouderijen;
  • Pluimveehouderijen.

Visserij

Nederland kent vele visserijplaatsen waar visvangst als een van de voornaamste bronnen van inkomsten geldt. Denk hierbij aan Breskens, Vlissingen, Urk, Zoutkamp, Den Helder en Scheveningen. Voor de economie van Nederland is het verder van invloed dat er een zogeheten visquotum vastgesteld wordt om overbevissing te voorkomen. De vangstquotum per vissoort wordt jaarlijks vastgesteld.

Industrie

Nederland heeft een veelzijdige industrie en is middelgroot vergeleken met de grote industrielanden in Europa: Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. De Nederlandse industrie kent veel wereldwijd bekende bedrijfsnamen in een enorme diversiteit aan branches. Unilever, Shell, Heineken, KLM, Akzo Nobel, Philips, ASML en de ING groep zijn hier voorbeelden van.

Logistiek Nederland

Transportkennis zit in de genen van de Nederlander en internationaal worden Nederlandse logistieke dienstverleners dan ook regelmatig om hun professionaliteit geprezen. De Nederlandse infrastructuur is zeer uitgebreid, met de Rotterdamse haven als toonbeeld van handelsverkeer. Jaarlijks komt er maar liefst 330.000.000 ton aan goederen via de scheepvaart Nederland binnen. Van de 100.000.000 ton die Nederland per schip verlaat gaat driekwart via de Rotterdamse haven. Bijna de complete hoeveelheid heeft het buitenland als bestemming.

Handels- en bankwezen

Na de Tweede Wereldoorlog hebben financiële instellingen altijd een belangrijk aandeel gehad in de Nederlandse economie. Aanvankelijk werden er tussen banken en verzekeraars zogeheten conglomeraten gecreëerd. Sinds de Nederlandse kredietcrisis is dit samenwerkingsverband door te hoge risico’s veel minder interessant geworden.

Recreatiesector Nederland

Wanneer je je bedenkt dat jaarlijks miljoenen toeristen Nederland bezoeken, dan weet je dat de toeristensector van grote invloed is op de Nederlandse economie. Ook voor de eigen inwoners is Nederland een geliefde vakantiebestemming. Ieder jaar trekken bijna 18 miljoen Nederlanders er op uit om ergens in Nederland de nacht door te brengen.

Onder de buitenlandse bezoekers bevinden zich het meest Duitsers, gevolgd door Engelsen, Belgen en Amerikanen. Tijdens hun bezoek zijn vooral de provincies Noord- en Zuid-Holland in trek. Amsterdam geldt hierbij als grootste toeristische trekpleister. Dit heeft alles te maken met De Wallen, het Rijksmuseum en voor sommigen de vele coffeeshops die de stad rijk is. Ook kiest de buitenlandse toerist vaak voor een rondvaartboottocht door de bekende Amsterdamse grachtengordels. Nederlanders zelf verkiezen liever een verblijf in Limburg of Gelderland. In Gelderland zijn vooral Nijkerk en het Nationale Park De Hoge Veluwe veel bezochte locaties.