Sporten in Nijkerk

De gemeente Nijkerk vindt sport erg belangrijk voor de inwoners. Dit heeft naast het leuke karakter vooral ook met de gezonde eigenschappen van sport te maken. Bovendien kunnen de Nijkerkers elkaar beter leren kennen door lid te worden van een sportvereniging. Allemaal redenen voor de gemeente Nijkerk om sport te stimuleren. De gemeente Nijkerk draagt bij door subsidies te verstrekken en door te investeren in kwalitatief hoogstaande sportaccommodaties. Zo kun je vandaag de dag onder andere basketballen, voetballen en zwemmen in Nijkerk. Je kunt deze sporten recreatief beoefenen of in competitieverband.

De kracht van sport

Sport laat zich het beste definiëren als een fysieke of mentale activiteit waarvoor bepaalde regels gelden en zowel recreatief als in competitieverband kan worden beoefend. Sport stimuleert ofwel het lichaam dan wel de hersenen door het lichaam te bewegen en/of te denken. Hier worden doorgaans drie subcategorieën in onderscheiden:

 • Fysieke krachtmeting (zoals bij sportvormen als hardlopen en zwemmen);
 • Fysiek spel (basketballen, voetballen, hockey et cetera);
 • Denksport (zoals bij schaken en dammen).

Sport wordt al eeuwenlang beoefend. Zo waren de Oude Grieken al actieve sportbeoefenaars. De Olympische Spelen zoals we die vandaag nog steeds kennen zijn dan ook door de Oude Grieken bedacht en voor het eerst georganiseerd.

Hoewel iedereen weet wat er met sporten wordt bedoeld, bestaat er niet een eenduidige definitie. Wel zijn er typerende kenmerken van het sporten:

 • vastgelegde regels die door iedere deelnemer aanvaard zijn en bekend horen te zijn;
 • iedere sport heeft doorgaans een competitieaspect (dit kan competitie met anderen zijn of het bijhouden en/of verbeteren van je persoonlijke score(s));
 • plezier bij de deelnemer(s) en/of de toeschouwer(s);
 • aanzien van een land/stad/gemeente/dorp;
 • fysieke of mentale activiteit die ofwel individueel dan wel in teamverband wordt beoefend waarbij er wel of geen tegenspelers zijn;
 • het bereiken van een specifiek doel (zoals het beklimmen van bergen of om de gezondheid te bevorderen en je algeheel fitter te voelen).

Basketbal

In 1891 in Springfield Massachusetts (Amerika) aan het brein van James Naismith ontsproten: basketbal. Aanvankelijk gold basketbal als echte mannensport. Inmiddels wordt basketbal wereldwijd door zowel mannen als vrouwen veelvuldig beoefend.

Het basketbalspel

Bij basketbal zijn er twee teams van elk vijf spelers die aan het spel deelnemen. Ieder team heeft daarbij zeven wisselspelers op de bank zitten. De twee teams spelen tegen elkaar met als doel om het basketbalspel van de ander te winnen.

Tijdens het spel is het doel de basketbal te veroveren van het andere team en om deze bal vervolgens door de basket (een ijzeren ring) te werpen. Hierbij is het tegelijkertijd de bedoeling te verhinderen dat het andere team, de tegenspeler, hetzelfde doet.

De basket

De basket zelf is van ijzer gemaakt en heeft een ringvorm met een doorsnee van 45 centimeter. Daarbij is bepaald dat de basket op een hoogte van exact 3,048 meter moet hangen, wat gelijk staat aan 10 feet. Deze basket heeft een net en is aan een zogeheten ‘backboard’ bevestigd. Aan weerszijden van het basketbalveld (rechthoekig van vorm) is een basket aanwezig.

Basket voor binnen en buiten

Je kunt basketbal zowel buiten als binnen beoefenen. Wanneer je buiten basketbal speelt wordt dit ‘streetball’ of ‘streetbasketball’ genoemd. Je speelt dan op asfalt. Speel je basketbal binnen dan is de ondergrond van het veld van kunststof of hardhout gemaakt. FIBA (Fédération Internationale de Basketball) bepaalt de officiële basketbalregels bij internationale basketbaltoernooien. Dit staat onder grote invloed van de NBA (National Basketball Association): neemt vaak het initiatief in spelregelwijzigingen die de FIBA vervolgens overneemt.

Voetbal

Voetbal is een zogeheten balsport en is wereldwijd ongekend populair. Dit geldt niet in de laatste plaats voor Nederland: Johan Cruijff wordt door velen beschouwd als ‘s werelds beste voetballer ooit.

Bij het voetballen proberen twee teams van elk elf spelers de bal in het doel van de tegenstander te werken. Hiervoor mag ieder lichaamsdeel gebruikt worden, behalve de handen en de armen. Gebeurt dit wel, dan volgt er afhankelijk van de plek waar de voetbalspeler zich begeeft een ‘straf’ in de vorm van een gele of rode kaart.

Zoals de naam al zegt wordt er doorgaans met de voet gespeeld, maar ook wordt de bal (vooral voor het doel) regelmatig met het hoofd gekopt. De voetbalspelers mogen de bal niet afklemmen door erop te gaan liggen of door de bal tussen de benen te klemmen. De keeper, oftewel doelverdediger, mag dit wel.

De voetbalspelers dragen voetbalschoenen zodat er goed op de grasmat kan worden gespeeld. Het voetbalveld is meestal van gras, maar soms ook van kunststof gemaakt.

Zwemmen

De zwemsport is een soort watersport. Bij het zwemmen beweegt de zwemmer zich in het water middels arm- en beenwegingen voort. Hierbij wordt normaliter een onderscheid gemaakt tussen twee zwemvormen: wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen.

De arm- en beenbewegingen worden ook wel zwemslagen genoemd:

 • borstcrawl;
 • rugslag;
 • schoolslag;
 • vlinderslag.

Boven alles is zwemmen een van de meest gezonde sporten. Dit komt niet in de laatste plaats doordat je bij het zwemmen nagenoeg alle lichaamsspieren gebruikt. Daarbij wordt je lichaam als het ware door het water gedragen, waardoor gewrichten niet overbelast raken. Dit is bijvoorbeeld bij hardlopen veel meer het geval. Blessures als gevolg van zwemmen komen dan ook nauwelijks voor.

Zwemmen is om deze redenen ook een uitermate geschikte sport voor mensen met overgewicht. Dit heeft alles te maken met het feit dat hun gewicht ze tijdens het zwemmen niet hindert. Ook fysiotherapeuten maken veelvuldig gebruik van zwemvormen om hun therapie kracht bij te zetten.

Nederland is echt een zwemland. Naast de vele zwembaden kun je hier in diverse recreatieplassen en zelfs in de zee zwemmen. Doorgaans volgen de meeste Nederlandse kinderen al op jonge leeftijd zwemles. Soms zijn kinderen al veel eerder in het zwemwater te vinden: baby- en peuterzwemmen is in Nederland erg populair.

Sportcompetitieverband

Voor zowel het basketballen als het voetballen en het zwemmen geldt dat je deze sportvormen in competitieverband kunt beoefenen. Hierbij wordt het kunnen van een individu (zwemmen) en/of het complete team (basketbal, voetbal, zwemmen), gemeten en vervolgens in een rangschikking uitgedrukt. Zo heb je gouden, zilveren en bronzen zwemplakken en spreek je in voetbal over de divisiestanden.